Navigace - Egypt
Dovolená Egypt Recenze hotelů Egypt
Novinky Egypt Hotely a ubytování Egypt
Víza Egypt Fotogalerie Egypt
Mapy a průvodce Egypt  


      --> Hospodářství

      Všeobecné info
      Průmysl
      -->Zemědělství

Egypt - Zemědělství

rybolov v AlexandriiZ celkové plochy země je obděláváno pouze 2.8 % půdy a to v deltě a údolí Nilu. Jsou dosahovány 2-3 sklizně za rok. Zbytek území pokrývá poušť nebo skály. Pěstuje se zde pšenice, kukuřice, ječmen, rýže, zelenina – rajčata, cibule, česnek, brambory, cukrová třtina, ovoce – pomeranče, mandarinky, citróny, vinná réva, proso, batáty, bavlna, podzemnice olejná, sezam, datle, fíky aj.
Velký význam má v zemi rybolov. Důležitý je chov skotu, buvolů, velbloudů, oslů, ovcí, koz, drůbeže aj.

Zavlažování
Velkým problémem v zemědělství Egypta je zavlažování úrodné půdy a nedostatek vody. Celá staletí závisel osud krajiny a úrody na nilských záplavách. Obavy byly nejen z nedostatku vody, ale také z příliš prudkých záplav. Do 20. století převládalo v Egyptě zavlažování z vodních nádrží, které se pečlivě udržoval už od faraónských dob. Úrodná země byla rozdělena na malá políčka, která předěloval systém kanálů vedoucí od nilských břehů. Pole se 45 dní zavlažovali vodou a teprve potom zasévali zemědělci do zvlhčené půdy semínka. Pomocí studní a vahadel se zavlažovala úrodná půda ve výše položených polích a to především v oblasti Horního Egypta.
Ke změně systému zavlažování došlo až v roce 1820. Muhammad Ali začal pěstoval bavlnu a předchozí zavlažování umožnilo pouze jednu úrodu za rok. Proto se začala budovat síť nových vodních zdrží a větších kanálů. Výškové rozdíly se překonávaly přečerpáváním vody.
Kvůli problémům se zavlažováním byla postavena přehrada v Asuánu, která zajistila několik sklizní v jednom roce. Poté byla postavena druhá asuánská přehrada a tak se Egypt a jeho obyvatelé zbavili závislosti na nilských záplavách. Bohužel díky výstavbě přehrady se zničila nebo narušila velká část historických památek nacházejících se v této oblasti. Můžeme však vidět zelená pole po celý rok, která dávají obživu převážné většině obyvatel Egypta.
Všechny zemědělce sdružuje spolek, který nakupuje pro všechny osivo, stroje, hnojiva a stará se o odbyt zemědělských produktů. Dodnes se používají k obdělávání půdy tažná zvířata - velbloudi, buvoly a osly. Vlastnictví půdy je od pozemkové reformy prezidenta Násira omezeno na 42 hektarů.

Průvodce a mapy


Egypt...
Egypt - DVD
99 Kč
Egypt
Egypt
272 Kč
EGYPT...
EGYPT - mapa
156 Kč
Egypt
Egypt
449 Kč

Odkazy
odkaz